Projemizin Genel Amacı: Ürettiğimiz yazılım ile çağrı metninde de belirtilen Eğitimin Yıldızları-HOPO projesi, yenilikçi uygulamalarını eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim-öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamak ve bu amaca katkı sağlamaktır.

Projemizin Hedefleri :

  • Öğrencilerin girmiş oldukları deneme sınavlarını elektronik ortamda arşivleyebilmek
  • Bir öğrenciye ait tüm deneme sınav verilerini tek bir havuzda toplayabilme ve toplanan verileri işleyebilme.
  • Ürettiğimiz yazılımla ölçülen bir veriyi anlamlandırabilme ve bu suretle bir öğrencinin geliştirmesi gerektiği ders ve dersleri raporlayabilmek.
  • Üretilecek programla elde edilen verileri öğrenci velilerimize sağlıklı bir istatistiki veri ile çıktı olarak sunabilmek
  • Ürettiğimiz yazılımla yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirmek ve bunu açılacak bir site ile ücretsiz sunup yaygınlaştırmak
  • Üretilen yazılımın duyurumun basında ve EBA portalda yapılması, yazılım üzerinde görünürlük logolarını kullanarak görünürlük faaliyetlerine katkı sağlanılması.

   

  Projenin Gerekçesi :

  Ülkemizdeki birçok ortaokulumuz öğrencilerini 5. Sınıftan itibaren LGS, Bursluluk sınavı gibi Bakanlığımızın sınırlı sayıda öğrenci aldığı sınavlara hazırlamaktadırlar. Bu nedenle gerek eğitim veren okul, gerek öğrenci velisi ve gerekse öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren ders ve sınav başarısı gelişimini görmeye ihtiyaç duyabilmektedirler. Okullarımız sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin başarılarını arttırmak, ders ihtiyaçlarını görebilmek, başka bir deyişle zayıf yönlerini ortaya çıkartıp güçlü yönlerini kullanarak bu zayıf yönlerini giderebilmek için öğrencilerini okul sınavlarının yanında çeşitli deneme sınavlarına sokabilmektedirler. Girilen deneme sınavlarından sonra her bir öğrenciye deneme sınav sonuç belgeleri dağıtılmakta, elde edilen veriler ise okula ait bir klasör içerisinde kâğıt olarak kalabilmektedir.

   

  Projenizin benzer diğer projelerden özgün/farklı olan taraflarını ve yenilikçi yönünü

  İhtiyaç olarak karşımıza çıkan verilerin düzenli bir ortamda, elektronik bir havuzda toplanması fikri için başta yazılım üretmek yerine internetten tarama yapılmıştır. Yapılan tüm araştırmalara rağmen ücretli veya ücretsiz bir şekilde deneme sınavlarını bir veri havuzunda toplayıp istatistiki olarak dökebilen bir programa rastlanılmamıştır. Ürettiğimiz yazılımımızın kâğıttaki verileri elektronik ortama aktarması, veriler içerisinden öğrenci, okul ve ilçe bazında en ince ayrıntıya kadar ciddi istatistiki veri vermesi, oluşturulan verilerin çıktı olarak öğrenci, öğretmen ve velilere verilebilmesi (Örneğin 12 deneme sınavına girmiş bir öğrencinin tüm deneme istatistiğinin önlü arkalı bir kâğıtta dökülebilmesi yönüyle ürettiğimiz yazılımımız hem bir ihtiyacı karşılayan hem de benzerinin olmaması nedeniyle özgün tasarımla ciddi bir ihtiyaca cevap verecek niteliktedir.

  Projenin Hedef Kitlesi

  Projenin yakın hedef kitlesi öncelikle Vakfıkebir Cumhuriyet Ortaokulu, Vakfıkebir İlçesi ve yakın çevresindeki ilçelerimiz ve ilimiz, ardından Türkiye’deki tüm ortaokullardır. Proje yazımının başlaması ve ilk test aşamasına kadar projemiz Vakfıkebir ilçesinde ve diğer yakın ilçelerce merakla takip edilmiş, yazılım biter bitmez kullanım talepleri tarafımıza iletilmiştir. Yine çarpan etkisi oluşturmak ve ülkemizdeki eğitim kalitesini arttırmak için program ücretsiz bir şekilde daha önce yazılım kodlama sürecini paylaştığımız bilgisayarbilisim.net sitesinde açılan konu başlığı altına eklenmiştir. Proje ile ilgili yapılan yorumlara ve kullanan il ilçe ve okul listesine www.sinavarsivi.net sitesinden bakılabilir.

  Proje Özeti

  Projemiz; Proje çağrı metninde de belirtilen ortaya yenilikçi bir uygulama koyan, öğrenci ve öğretmenlerimize katkı sunarak 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlayan ve bu amaca katkı sağlamayı hedefleyen bir eğitim yazılımı çalışmadır. Ürettiğimiz yazılımımız yapılan deneme sınavlarını elektronik ortama aktaran ve arşivleyen bir yapıda olduğundan adı “Sınav Arşivi” dir

  Sınav Arşivi programımız; okullarda yapılan deneme sınavları sonrasında bir yığın halinde bulunan istatistiki veri topluluğunu düzenli, ulaşılabilir, değerlendirilebilir ve anlamlı kılınabilir şekilde sınıflamaya çalışan,  Microsoft Visual Studio ile WPF formunda yazılmış bir programdır. Kodlama için VBNet programlama dili kullanılmıştır. Yazılımımız bilgisayara kurulum özelliği gerektirmeyen küçük boyutlu flash diskle bile kolaylıkla taşınabilir bir özelliğe sahiptir. Yazılımımız istatistiki verilerin çıktı olarak raporlanmasında Microsoft Excel’i kullanılmakta olup yazılımın bilgisayarda sağlıklı çalışabilmesi için Office sürümünün en az 2007 üzerinde olması yeterlidir. Program kurgulanmasında tüm etkenler en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olup programın kullanılacağı bilgisayarda Office kurulu değilse veya raporlamaların çalışabilmesi için gerekli olan Net Framework 4.5 sürümü bilgisayarda yok ise program kullanıcıyı uyarıp gerekli kurulumların tamamlanması için yönlendirme yapmaktadır. Bu yönüyle de kullanıcı dostu bir programlama mantığına sahiptir. 

              Projeye 2019 Ekim ayında başlanılmış olup önce proje ekibi kurulmuş , yazılmak istenen programın her ekranı görselleştirilmiş dışarıdan veriyi nasıl çekeceğini ifade eden bir PDF dosyası hazırlanmış ve yazılım için gönüllü bir öğretmen araştırması içine girilmiştir. Bunun için hazırlanan taslak program görseli ve mantığı bilgisayar öğretmenlerinin yoğun olduğu “bilgisayarbilisim.net” sitesinde paylaşılmış ve gönüllü yazılımcı arayışına girişilmiştir.  Programın yazılmasında yardımcı olmak için Trabzon Ortahisar Ahmet Yahya Subaşı Ortaokulu Matematik öğretmeni Barış SAKALLIOĞLU gönüllü olmuştur. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Sinan UZUN koordinatörlüğünde Müdür yardımcılarımız Ercan TOPKARA, Hasan ALGAN ile Öğretmen Barış SAKALLIOĞLU’nun katkılarıyla 8 bölümden oluşan ve portable olarak kullanılabilen “Sınav Arşivi” programı 5 aylık bir sürede tamamlanmıştır.

  İlçelerin okulların ve öğrencilerin sınav başarılarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz yazılımımız öğrencilerin, yıl içerisinde girdikleri sınavları dosyalarda yığınlar oluşturan kağıt üzerinde yazılı kalmalarından kurtarıp bir veri tabanına aktararak bireysel, okul ve ilçe gruplandırmasında niceliksel değerlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Örnekle açıklayacak olursak proje sahibi Vakfıkebir Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri bu yıl içerisinde şimdiye kadar 12 adet deneme sınavına girmişlerdir. Girdikleri her sınav yazılımımızda biriktirilmiş, gerek öğrenci bazında gerek okul bazında veriler oluşturulmuştur. Oluşturulan bu veriler öğrencilerimizin ortalama bazında hangi derste  daha iyi olduğu hangi dersin desteklenmesi gerektiği, okulun ders neti eğilimlerinin neler olduğunu ortaya koyar niteliktedir.