Barış SAKALLIOĞLU :
 Projenin hayat geçmesinde kritik öneme sahip kodlama görevini üstlenen, ve yazılımın kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan kişidir.Sinan UZUN  :
Proje fikrini üreten, yazılımı programlama öncesi aşama aşama taslaklayan, sinavarsivi.net web sitesini hazırlayan, proje başvuru metnini yazan proje koordinatörüdür.


Ercan TOPKARA :
Proje fikrinin oluşmasında büyük katkıları olan her aşamasında Barış SAKALLIOĞLU tarafından yazılan programın test edilmesinde ve programın nasıl kullanılması gerektiği konusunda okul yöneticilerine programın kullanımını anlatmada ve program kullanma kılavuzunun yazılmasında görev almıştır.Hasan ALGAN:
Proje fikrinin geliştirilmesinde , Projenin test edilmesinde ve yöneticilere anlatılmasında, programla ilgili tanıtım videolarının çekilmesinde, program kullanma kılavuzunun hazırlanmasında görev almıştır. , Projenin test edilmesinde ve yöneticilere anlatılmasında görev almıştır.